Program

Čtvrtek 13. dubna

moderuje Richard Seydl

 9:30 – 10:30   Registrace + welcome coffee

10:30 – 10:40  Larisa Dubská, Julie Válková – zahájení semináře

10:40 – 11:00   Luděk Jelínek, VŠCHT Praha – Mýty a pověry v úpravě vody 

11:00 – 11:20    Pavel Kůs, Centrum výzkumu  Řež – Vodní hospodářství na výzkumném reaktoru LVR-15

11:20 – 11:40    Lukáš Pilař, ČVUT Praha – Problematika a aktuální stav technologií záchytu CO2 ze spalin

11:40 – 12:00   David Miklík, Ecolab – Monitoring růstu a rozmnožování mušlí v průmyslových areálech 

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:20   Pavel Konečný, Česká voda – MEMSEP – Rekonstrukce CHUV Teplárny Juliska

13:20 – 13:40   Marek Kucko, Bucher Denwel – Bucher Denwel aplikace pro SWAS (Steam and water analysis system)

13:40 – 14:00   Jaroslav Zámečník, Grundfos – Chytrá řešení Grundfos

14:00 – 14:25   David Dvorský, CORROTECH ENGINEERING – Speciální tryskací technologie. Kompozitní nátěrové hmoty Corrocoat/Rezorect

14:25 – 15:00  Coffee break

15:00 – 15:20   Milan Drda, ENVI-PUR – Pokročilé technologie úpravy vody a možnosti jejich poloprovozního ověření

15:20 – 15:40   Tomáš Zetek, Yokogawa – Cesty k úsporám v provozování úpraven vod v energetice 

15:40 – 16:00   Martin Kronďák, ÚJV řež – Komplexní hodnocení chemického režimu bloků VVER 

16:00 – 16:20   Petr Pořický, ČEZ – Kontrola on-line přístrojů pomocí SWAN AMI Inspektorů na EDU

16:20 – 16:40   Josef Matěcha, ÚJV Řež – Nejen radiochemie při vyřazování jaderných a obdobných pracovišť

18:30 – 23:59  Společenský večer a diskuzní kroužky

Pátek 14. dubna

moderuje Richard Seydl

9:30 – 9:50   Pavel Dobiáš, ENVI-PUR – Výměna filtračního materiálu v systému úpravy chladicí vody pro elektrárnu Ledvice

9:50 – 10:10   Richard Seydl, ČEZ – Úprava provozu pískových filtrů 

10:10 – 10:40  Coffee break

10:40 – 11:00  Jan Uhlíř, CV Řež – Chemie a chemická technologie jaderných reaktorů s kapalným palivem 

11:00 – 11:20   Milena Svobodová, ÚJV Řež – Využití kyvetových testů HACH v radiochemické laboratoři

11:20 – 11:40   Ľubomír Mátel, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě – Zr-93 a Nb-94, obtížně měřitelné významné radionuklidy

11:40 – 11:45   Tereza Bartíková, Centrum výzkumu Řež – prezentace posteru Odolnost a koroze slitin ve vysokoteplotním heliu

11:45 – 11:55   Richard Seydl, Julie Válková – Závěry semináře

12:00 – 13:00  Oběd a rozloučení