Program 2024

Čtvrtek 18. dubna

moderuje Richard Seydl

9:30 – 10:30   Registrace + welcome coffee

Odborné prezentace

12:00 – 13:00 Oběd

Odborné prezentace

14:25 – 15:00  Coffee break

Odborné prezentace

18:30 – 23:59  Společenský večer a diskuzní kroužky

Pátek 19. dubna

moderuje Richard Seydl

9:00 – 12:30 Odborné prezentace

12:30 – 13:30 Oběd a rozloučení

ODBORNÉ PREZENTACE:

Pavel Kůs, CV Řež – Využití ozonu při úpravě vody v energetice

Lukáš Pilař, ČVUT Praha – Výsledky výzkumu záchytu Hg a CO2 ve spalinách vzniklých po spálení pevných paliv

Michaela Joanidisová, ÚJV Řež – Charakter nánosů v cirkulačních chladících okruzích JE – patek

Tomáš Chvátal, Katko s.r.o. – Walchem – kontrola kvality vody online

Adam Fendrych, Memsep – Alternativní metody úpravy turbínového kondenzátu pro paroplynové zdroje

Radek Baudyš, Katko s.r.o. – Nejčastější chyby při instalaci čerpadel

Jan Berka, CV Řež – Výzkum v oblasti vysokoteplotních jaderných reaktorů

Martin Krafčík, Hach Slovensko – Kontrola a monitorovanie kvality vôd v energetike: Online merania pre bezpečné a udržateľné prevádzky