Program 2024

Čtvrtek 18. dubna

moderuje Richard Seydl

9:30 – 10:30   Registrace + welcome coffee

10:30 – 10:40  Larisa Dubská, Julie Válková – zahájení semináře

10:40 – 11:00  Luděk Jelínek, VŠCHT Praha – Využití nanofiltrace pro úpravu roztoků obsahujících komplexotvorné látky

11:00 – 11:20  Pavel Kůs, CV Řež – Využití ozonu při úpravě vody v energetice

11:20 – 11:40  Tomáš Chvátal, Katko – Systémy pro kontrolu kvality vody online

11:40 – 12:00  Martin Krafčík, Hach Slovensko – Kontrola a monitorovanie kvality vôd v energetike: Online merania pre bezpečné a udržateľné prevádzky

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:20  Petr Roztočil, VŠCHT Praha – Analýzy vrstev na povrchu kotelních trubek z parovodní strany

13:20 – 13:40  Pavel Preibisch, Grundfos – Způsoby identifikace optimalizace spotřeby energie u instalovaných čerpacích systémů

13:40 – 14:00  Lukáš Pilař, ČVUT Praha – Výsledky výzkumu záchytu Hg a CO2 ve spalinách vzniklých po spálení pevných paliv

14:00 – 14:20  Zuzana Štěpánková, VŠCHT Praha –  Separace zinečnatých iontů z citrátových komplexů

14:20 – 14:50  Coffee break

14:50 – 15:10  Adam Fendrych, Memsep – Alternativní metody úpravy turbínového kondenzátu pro paroplynové zdroje

15:10 – 15:30  Tomáš Zetek, Yokogawa – Měření průtoku a kvality vod v energetice

15:30 – 15:50  Pavel Dobiáš, ENVI-PUR – Přenos zkušeností z technologie úpravy pitné vody do vodohospodářství energetického průmyslu

15:50 – 16:10  Petr Krtil, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. – „Green deal“ jako výzva pro chemické ukládání energie

16:10 – 16:30  Jiří Balán, Metrohm – Stanovení kationtů a kyseliny borité v procesních vodách

18:30 – 23:59  Společenský večer a diskuzní kroužky

Pátek 19. dubna

moderuje Richard Seydl

9:30 – 9:50  Ondřej Holas, KJCH FJFI ČVUT Praha – Separace drahých platinových kovů z vyhořelého paliva

9:50 – 10:10  Jan Berka, CV Řež – Výzkum v oblasti vysokoteplotních jaderných reaktorů

10:10 – 10:30  Jan Uhlíř, CV Řež – Problematika palivového cyklu malých modulárních reaktorů

10:30 – 11:00  Coffee break

11:00 – 11:20  Michaela Joanidisová, ÚJV Řež – Charakter nánosů v cirkulačních chladících okruzích JE

11:20 – 11:40  Radek Baudyš, Katko – Nejčastější chyby při instalaci čerpadel

11:40 – 12:00  Milan Touš, SÚRAO – Technické a legislativní aspekty nakládání s RAO a jejich ukládání do provozovaných úložišť

12:00 – 12:10  Richard Seydl, Julie Válková – Závěry semináře

12:10 – 13:00  Oběd