13. – 14. dubna 2023

Hotel ATOM, Třebíč

Registrace na seminář bude spuštěna 1. února 2023

Velmi se těšíme po tak dlouhé pauze opět na viděnou!

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Jazyk semináře: čeština a slovenština

Organizační výbor

Ing. Larisa Dubská, Mgr. Julie Válková

Programový výbor

Ing. Richard Seydl, Ph.D. (ČEZ)

Doc. Ing. Jan Macák, CSc. (VŠCHT)

Ing. Jan Uhlíř, CSc. (CV Řež)

Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. (VŠCHT)

Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. (ČVUT Praha)

Vložné na seminář: 4.800 Kč

Časový harmonogram – viz PROGRAM

Vítáme zájemce o vystoupení s odborným příspěvkem, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@energochemie.cz.